viernes, 1 de septiembre de 2017

excel repetir filas

En esta ocasión un usuario quería para un fichero excel que tenía, cada línea se triplicara. El fichero era lo suficientemente grande para que hacer la tarea de manera manual fuera un castigo. Así que busqué un poco por Internet y cambiando un ejemplo que encontré hice la siguiente macro para poder automatizar el proceso. Aquí un ejemplo más donde la programación puede hacernos la vida mucho más fácil.

Sub Macro1()
' JMIRAS 09/09/16 macro para triplicar las líneas seleccionadas
n = 3
Application.ScreenUpdating = False
'guardo el total de filas seleccionadas
filas = Selection.Rows.Count
'me posiciono en la 1ra del rango seleccionado
Selection.Range("A1").Select
'repito el bucle hasta el total de filas
For i = 1 To filas
 
    'copio, inserto, pego, me paso a la fila siguiente
    For j = 1 To n
        Selection.EntireRow.Copy
        Selection.Offset(1, 0).Select
        Selection.EntireRow.Insert Shift:=xlDown
        j = j + 1
    Next j
    Application.CutCopyMode = False
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next

End Sub

martes, 1 de agosto de 2017

abap message error con traducción

A veces nos toca programar con mucho menos tiempo del cual nos gustaría y hacemos cosas que si lo vemos tiempo más tarde duele a la vista. En mi caso, bien por prisas, pereza o lo que sea, no solía mostrar los mensajes utilizando los mensajes, sino con un simple...

 MESSAGE 'La validación tal no se ha cumplido' TYPE 'E'.


Esta instrucción es fácil de saber que hace, rápida..., pero a veces nos olvidamos que vivimos en un mundo globalizado y una mañana nos llega una captura de pantalla de una transacción en cualquier idioma (ingles, chino, valenciano...) y nuestro mensaje de error en castellano.

Lo peor de todo es que cuesta casi lo mismo hacerlo bien, que mal, simplemente hay que adquirir el habito. Vamos a ello.

Paso 1. Ir a la transacción se91 y crear nuestro nuevo mensaje de error. A través del menú "Pasar a" -> "Traducción" ponemos la traducción en todos los idiomas en las que un usuario pueda acceder al sistema.
Si lo queremos hacer muy bien, es recomendable preguntarle a algún usuario que entre al sistema en otro idioma al nuestro y que nos de una traducción.

Paso 2. Sustituir nuestro mensaje de error por

MESSAGE EXXX(YYY)


Siendo XXX el número de nuestro mensaje e YYY la clase de mensaje.

Recordar que hay diferentes tipos de mensaje e incluso se pueden pasar con parámetros, pero eso lo podéis encontrar en la documentación de SAP.

sábado, 1 de julio de 2017

select en abap


Hay diferentes maneras de hacer un select en ABAP si vamos al caso mas sencillo, es posible que necesitemos hacer un select para recuperar algún valor, para ello podríamos hacer algo como...


select single marca into misCoches-marca
from coches
where matricula = '1234BCD'. 

De esta manera he podido recuperar cual es la marca del coche cuya matricula es 1234BCD y guardarlo en misCoches-marca
Otra funcionalidad que nos permite ABAP es iterar mientras estamos haciendo un select, por ejemplo

SELECT matricula into ( BajasPorDia-matricula )
FROM CochesEnTaller
WHERE ciudadTaller = 'Valencia'.
BajasPorDia-fecha = sy-datum.
INSERT BajasPorDia INTO TABLE tablaBajasPorDia.
ENDSELECT. 

En este caso, imaginaros que tenemos una tabla con los coches que estan ahora mismo en el taller y nosotros queremos guardar en una tabla por día, que coches estan en el taller. Hacemos un select a la tabla CochesEnTaller y para cada uno de los registros incorporaremos el día. Esto lo hacemos con la instrucción BajasPorDia-fecha = sy-datum. Este es un pequeño ejemplo de como podemos iterar en un select, pero en lugar de nuestra instrucción BajasPorDia-fecha = sy-datum. podemos hacer lo que queramos if, loops...


Truco de optimización:

Evitemos los select * si no son estrictamente necesarios ya que hacemos las consultas muy poco eficientes, de hecho, el primer truco de tunning para HANA es sustituir todos los select * por selects con los campos que sean necesarios.

Más información en blogdesap.com

jueves, 1 de junio de 2017

opinió sobre el món de Sofía

Día 141, Cogito Ergo Sum
Després de llegir-me El món de Sofia he decidit escriure al blog els subrayats que mes me han impactat. Per al que no ho sàpiga El món de Sofia tracta de com un professor li fa un repàs a la historia de la filosofia a una alumna. Encara de que comercialment aquest llibre es oferixca per a jovens, crec que es un llibre per a qualsevol edat, sobre tot, si no eres un expert en filosofia i vols entrar-hi d'una manera amena.

Sòcrates

Una condició indispensable d’aquella democràcia era que la gent havia de rebre una educació suficient per poder participar en el procés democràtic.

Jo sempre he defensat esta afirmació, deuríem fer una prova de nivell per a poder votar? Encara que puga parèixer un poc radical, jo votaria que si sense cap dubte.

Plató

Segons Plató, el cos humà està format per tres parts: el cap, el pit i el ventre. A cada una d’aquestes parts li correspon una qualitat de l’ànima. La raó pertany al cap, la voluntat al pit, i el desig al ventre.

Aristòtil

Etiquetar, el va inventar Aristòtil. Plató va inventar el fet i amagar. Demòcrit, ja ho vam dir, va inventar el lego.

Tant l’ètica de Plató com la d’Aristòtil s’inspiren en la medicina grega: només per mitjà de l’equilibri i la moderació és possible arribar a una vida feliç i harmoniosa.

Dues cilitzacions

Finalment, els indoeuropeus tenen una visió cíclica de la història: això els ha portat a creure que la història avança per cicles, com les estacions de l’any. D’aquesta manera, la història no té ni principi ni final, i simplement hi ha civilitzacions diferents que sorgeixen i desapareixen en un etern joc entre el naixement i la mort.

L'edat mitjana

La paraula medieval encara s'usa avui en dia per designar algú que sigui autoritari i inflexible.

El sistema escolar, per exemple, es va començar a desenvolupar durant l’Edat Mitjana. Les primeres escoles dels convents es van obrir molt aviat, i a partir del 1100 van néixer les primeres escoles de les catedrals. Al voltant del 1200, es van fundar les primeres universitats, i les assignatures que s’estudiaven es dividien en diferents grups o «facultats», exactament igual que avui.

Les grans catedrals no només es van construir per a les grans congregacions. Es van construir per a la glòria de Déu i eren, en si mateixes, una mena de festa religiosa.

El renaixement

El bé i el mal són dos fils bessons que travessen la història de la humanitat.

«El coneixement és poder», va dir el filòsof anglès Francis Bacon.

El barroc

«carpe diem», que vol dir «aprofita el dia». Una altra expressió llatina que se citava molt sovint era «memento mori», que vol dir «recorda que moriràs».

Descartes

Descartes manté que no podem acceptar res com a veritable, si abans no hem percebut clarament que ho és.

Com pots estar segur que tota la teva vida no és un somni?

Spinoza

Les circumstàncies externes poden limitar-nos.

Locke

La consciència es com una habitació desmoblada.

Hume

Qui et penses que se sorprendria més si veiés una pedra flotant a l’aire: un nen d’un any o tu?

Aquest dubte em pareix molt trist per lo cert que es. Com ens fem grans i adquirim mes coneixements sobre aquest mon, la nostra imaginació va sent mermada i això no deuria ser aixina. Deprende nous coneixements no deuria ser incompatible amb tindre una ment oberta a qualsevol cosa.

No tindre opinions preestablertes és la virtut més important d’un filòsof.

Berkeley

George Berkeley va ser un bisbe irlandès que va viure del 1685 al 1753.

Me encanta aquesta afirmació, crec que hi ha una rivalitat forçada entre filosofia i religió i a pesar de ser coses diferents, poden conviure i respectar-se, i la exitència de George Berkely ho confirma.

Va sentir que la filosofia i la ciència del seu temps amenaçaven la manera cristiana d’entendre la vida i que el materialisme que s’havia escampat pertot arreu, a més, era una amenaça contra la fe cristiana en un Déu que crea i preserva totes les coses de la natura.

L’ànima somia tornar cap a casa, al món de les idees, volant amb les ales de l’amor. Enyora la llibertat, que ha perdut d’ençà que ha entrat al cos.

Goethe: «qui no pot aprofitar-se de tres mil anys d’història, viurà a les fosques la resta de la seva vida».

Gran frase, sempre estem mirant al hui i al dema, però crec que de tant en tant pegar una ullada al ahir ens port beneficiar de cara al futur.

La Il·lustració

Les escoles es funden a l’Edat Mitjana, i la pedagogia, a la Il·lustració.

Rousseau va llançar la consigna «hem de tornar a la natura». Perquè la natura és bona, i l’home és bo «per naturalesa». És la societat qui el torna dolent.

Aquesta afirmació es difícil de acceptar, a cas si deixarem un grups de xiquets en una illa no es comportarien com animals? per a lo bo, i per a lo roin.

Kant

Des de la Reforma, el Protestantisme es va caracteritzar pel seu èmfasi en la fe. L’Església Catòlica, en canvi, des del començament de l’Edat Mitjana, va creure en la raó com una ajuda per a la fe.

Kant sempre va creure que la diferència entre el bé i el mal tenia a veure amb la raó, i no amb els sentiments.

El romanticisme

L’obligació d’un romàntic era viure la vida, o somiar per allunyar-se’n. El comerç de cada dia i la vida quotidiana eren coses de filisteus.

Hegel

No fa gaire més de cent anys, no es considerava gens «irracional» cremar grans àrees de bosc per poder cultivar la terra. Avui es considera absolutament irracional.

Aquest comentari es molt bo, com coses que antes eren totalment racionals ara es poden considerar como irracionals.

Qualsevol persona que estudiï la Història, arribarà a la conclusió que l’home ha progressat en el coneixement de si mateix, i en el seu propi desenvolupament. Segons Hegel, l’estudi de la Història demostra que la humanitat es mou cap a una racionalitat i una llibertat cada vegada més grans, la qual cosa vol dir que l’evolució històrica, malgrat tot, «avança».

Kierkegaard

«credo quia absurdum». —Vol dir «crec perquè és absurd».

«etapa estètica», «etapa ètica» i «etapa religiosa».
l’etapa estètica, viu el moment
etapa ètica, serietat i la consistència de les eleccions morals.
Moltes persones, quan es fan grans, se’n cansen. Alguns tornen fins i tot a l’etapa estètica. Però alguns altres fan el salt fins a l’etapa religiosa. Fan el salt a l’abisme de «70.000 braces» de fe. Escullen la fe en lloc del plaer estètic i dels deures de la raó. I encara que pot ser «terrible saltar als braços oberts del Déu viu», com Kierkegaard va dir, és l’únic camí cap a la reconciliació.

Marx

Marx volia dir quan va observar que, fins llavors, «els filòsofs han interpretat el món de diverses maneres. El que cal fer ara és canviar-lo».

Les condicions materials de la societat determinen la nostra manera de pensar. Les condicions materials han influït decisivament sobre el curs de la Història.

A Europa, almenys, vivim en una societat més justa i més solidària que la que hi havia als temps de Marx. I això es deu a Marx i a tot el moviment socialista.

Darwin

Darwin va ser un biòleg, i un investigador de la natura. Però també va ser el científic modern que més va desafiar la visió bíblica del lloc de l’home a la Creació.

Evolució biològica. En segon lloc, que l’evolució és un resultat de la «selecció natural».

Usava el mateix mètode que tots els filòsofs de veritat: és important preguntar, però no s’ha de tenir pressa per respondre.

Els que millor s’adaptin a l’entorn són els que sobreviuran i perpetuaran la raça.

Com més dura és la lluita per la supervivència, més ràpida és l’evolució de les noves espècies.

Freud

—Pot ser que desitgem intensament una cosa que no està acceptada pel món exterior. En aquest cas, hem de reprimir els nostres desigs, cosa que vol dir que els hem d’apartar, deixar-los de banda i oblidar-los.

Super-jo ens diu quan són «dolents» o «bruts» els nostres desigs.

Surrealisme» és una paraula francesa que vol dir, literalment, «sobre la realitat», o «més enllà de la realitat».

La raó ofega la imaginació.

Es curiós com mols dels filòsofs respectats, realment eren estudiosos del filòsofs mes antics, aquesta afirmació te molt en comú a el bloc anterior de Hume.

El darwinisme ens ha fet veure que a la natura hi ha una mutació darrera una altra, però només unes quantes són útils. Només unes quantes tenen dret a la vida. —I? —Passa el mateix quan pensem, quan estem inspirats i ens plouen idees de tot arreu. Si no ens imposem a nosaltres mateixos una severa censura, els pensaments «mutants» van sortint sense parar un darrera l’altre. Però només es poden usar algun d’aquests pensaments. És aquí on és important la raó, que juga també un paper vital. Quan la collita del dia és sobre la taula, no hem d’oblidar ser selectius.

La imaginació no «compon». Una composició (i cada obra d’art és una composició) neix d’una meravellosa entesa entre la fantasia i la raó, o entre la sensibilitat i la reflexió. Hi ha sempre alguna cosa casual en un procés creatiu, i és important no tancar la porta a aquestes idees casuals.

El nostre temps

Però «existència» no és el mateix que «viure». Les plantes i els animals també estan vius, però no han de preocupar-se de saber què vol dir això. L’home és l’únic ésser viu que és conscient de la seva existència.

nihilista. —Què és això? —És una persona que pensa que res no importa, i que tot està permès.

També la «neoreligiositat», el «neoocultisme» o la «moderna superstició» han envaït el món occidental a les últimes dècades, i s’han convertit en una gran indústria. Aprofitant la influència menor del cristianisme, han crescut com bolets noves concepcions de la vida.


Aço vol dir que necessitem alguna religió per ser complets? 

—Moltes d’aquestes coses són una farsa. Però es venen tan bé com la pornografia. De fet, estan a la mateixa alçada que la pornografia. Els joves poden venir aquí i comprar les idees que més els agraden. Però la diferència entre la filosofia de veritat i aquests llibres és més o menys la mateixa que hi ha entre l’amor de veritat i la pornografia.

Però és creuar el riu per anar a buscar aigua, com diem els noruecs. —Què vols dir? —Som aquí, passejant-nos per un conte meravellós. Tenim davant nostre les grans obres de la Creació. A plena llum, Sofia. No és increïble? —Sí. —Per què hem d’anar a consultes de curanderos o a subterranis acadèmics per experimentar coses «excitants» o «sensacionals»?

Conclusió

Com a conclusió vull recalcar que açò es una breu introducció de el que ens podem encontrar a El món de Sofia, el cual recomane llegir a tot el mon. Després de llegir aquest llibre de filosofia vull continuar ampliant els meus coneixements i crec que vaig a llegir Poesia y verdad de Goethe, ja que la seua frase de «qui no pot aprofitar-se de tres mil anys d’història, viurà a les fosques la resta de la seva vida» me ha impactat molt.

sábado, 1 de abril de 2017

Gastos con Google Apps

Como gestionar gastos compartidos con otras personas a través de google apps.

Dado que mi artículo GTD con Google Apps ha tenido cierta repercusión, he decido hacer otro sobre compartir gastos con Google Apps. En este artículo voy a describir como podemos llevar un registro de gastos compartidos entre diferentes personas de una manera muy sencilla a través las herramientas de Google. El principal producto en el que nos basaremos será Hojas de cálculo, en el cual nos crearemos una hoja donde se irán registrando todos los gastos de las diferentes personas y mediante la funcionalidad de tabla dinámica, podremos crear diferentes informes, quien lleva más gastado, en que nos gastamos más o cualquiera que se os ocurra. Por otro lado, para poder introducir los gastos de una maneras más cómoda crearemos un formulario.

Creación del formulario

El objetivo es hacer un formulario con los campos que nos interesen, por ejemplo, persona, día, tipo de gasto, concepto y valor.


No voy a entrar en detalles de como hacer el formulario, ya que hay mucha documentación por internet, lo que si que puedo recomendar es que cuando hagamos formularios de este estilo, hagamos el menor número de campos de tipo texto libre, ya que luego darle formato a la información será excesivamente complicado. Para el ejemplo que estamos tratando, si ya sabemos quien va a introducir los gastos o los tipos de gastos con lo que vamos a trabajar, pues definimos esos campos como desplegables y no como textos libres, como se puede ver en la imagen anterior.

Una vez compartimos el formulario con los interesados y vamos introduciendo respuestas y desde la parte de respuestas en la web de formularios de google ya podemos ver los resultados con algunas gráficas propuestas.

Desde formularios también podemos convertir las respuestas en una hoja de cálculo, esta es la funcionalidad que más uso yo, ya que una vez tenemos las respuestas en una hoja de cálculo podemos presentar la información como queramos mediante la funcionalidad de tabla dinámica. Por ejemplo, en el gráfico anterior que se nos propone, vemos cuantas respuestas ha hecho cada persona, pero a mi me interesa cuanto se ha gastado cada persona. 


De esta manera podemos recoger los gastos que compartimos con varias personas y ver de un vistazo rápido cuanto esta poniendo cada persona. Del mismo modo, podemos hacer lo mismo por tipo de gasto o por cualquier otro dato que se nos ocurra.

Soy consciente de que en el mercado hay numerosas aplicaciones para solucionar este problema de gastos compartidos, pero con esta solución simplemente teniendo una cuenta de google ya tenemos todo lo necesario. Esta solución también es buena cuando tenemos un conjunto de personas que trabajan con diferentes plataformas (ios, android, mac, pc...) ya que las apps de google están en todas las plataformas y en caso contrario, siempre podremos acceder vía web. Es posible que al principio parezca algo complicado, pero si hacemos algún proyecto pequeño como el que he presentado aquí, luego podremos abordar retos más grandes simplemente con estas dos herramientas.

Si tienes dudas o consejos utiliza los comentarios.

  miércoles, 1 de marzo de 2017

Resumen de Informática Profesional

Me he leído un libro que quiero compartir con vosotros “Informática profesional. La reglas no escritas para triunfar en la empresa” podéis descargaros el libro de manera gratuita (y legal) en el siguiente enlace
Recomiendo la lectura de este libro a cualquiera que pertenezca a una empresa de cierta envergadura. El libro esta principalmente orientado a puestos relacionados con la informática, pero creo que a lo largo de todo el libro salen consejos pueden servirles a cualquier otro puesto de trabajo. También puede ser muy interesante si tienes un puesto de no informático pero si que tienes que trabajar directa o indirectamente con gente de un perfil más técnico.


Os incluyo un pequeño mapa mental que contiene el índice del libro y algunos de los muchos conceptos que he recopilado gracias a este libro.
Gracias Roberto Canales Mora por este regalo a todo el sector.


Las tecnología evolucionan continuamente y que alguien en la empresa debe estar ligeramente por delante de los  demás, previendo el próximo paso y forzando a que se vayan dando, antes de que sea tan sumamente complejo para hacerlo inviable.

CAPÍTULO 6: INICIO DE PROYECTOS
Las personas actuamos relativamente bien ante los problemas previstos, pero francamente mal ante las sorpresas.

CAPÍTULO 10: EL EQUIPO DE PROYECTO
LA CULTURA DE LA EMPRESA
Es bastante difícil que te vaya bien en esta profesión si no reconoces pronto los valores tenidos en cuenta en tu empresa y te identificas con ellos. Otra cosa distinta es que esos valores no cuadren con tu personalidad y decidas "bajarte del burro". Normalmente hace falta mucho más valor para esto que para dejarte llevar.


DEFINIR CULTURAS DE EMPRESA
seminarios de dirección de grupos:
*Uno basado en la colaboración y el buen rollo dentro del equipo.
*El otro basado en crear competencia y rivalidad entre los subordinados.
Lo que de verdad me dio que pensar es que los dos métodos podrían conducir al mismo efecto: el fin con éxito de los proyectos.
Para mi gusto, en nuestra profesión basada en el conocimiento y con la demanda tan inmensa de profesionales que hay, o tiras más por el primer tipo de organizaciones o podría ocurrir que te quedases sin equipo.
Es más, me parece bastante triste el someter a todo el personal a un estrés inmenso, sólo para obtener unos resultados excepcionales. ¿Estamos locos? Supongo que, con las dinámicas de conciliación, este tipo de empresas tenderán a desaparecer, aunque recordemos que muchas tendencias son cíclicas.


Capítulo 10 - EL EQUIPO DE PROYECTO EL DIRECTOR DE TECNOLOGÍA ¿ES UN DIRECTOR DE SEGUNDA?
Si no eres capaz de tener temas de conversación no tecnológicos con tus jefes, no te auguro un futuro muy prometedor en la organización. Además de hacer tu trabajo, debes saber moverte.
El mejor y el más conveniente para una empresa
Entonces, ¿en qué puestos los técnicos pueden estar bien valorados?:
*En los departamentos de preventa o soporte técnico al área comercial. Cerca del mundo comercial conoces a mucha gente y aportas mucho valor.
*Siendo muy bueno en tu trabajo de modo que recurran a ti como referencia conocida para otra gente. Aparte de ser útil, creas corrientes de ilusión a gente que viene por detrás. Para ello hace falta venderse y hacer público cuáles son tus conocimientos.
*Siendo el único que conoce una tecnología: si te especializas pronto en algo que tenga tirón. Hace años era el SAP (que sigue teniendo su aquél), ahora podría ser SOA y BPM, mañana seguro que aparecerá otra cosa.
*Ser muy flexible y potenciar al personal que esté a tu alrededor con buen carácter y predisposición a colaborar.


SER EL “PEPITO GRILLO” DE LA EMPRESA
Dice un proverbio árabe: “No comas todo lo que puedas, no gastes todo lo que tengas, no creas todo lo que oigas, no digas todo lo que sabes”.


ENTENDER LOS ASCENSOS
"Tú sigue gritando así, a ver quién te compra el burro"
Otra cosa a considerar es que a lo peor eres tú mismo quien coartas tu posible crecimiento, haciéndote "imprescindible".


ENTENDER LOS AUMENTOS DE SUELDO
En una empresa, pasa exactamente lo mismo. Imagínate que viene alguien a pedirte un cambio de equipo informático, días libres o una subida de sueldo. ¿Creéis que la actitud ante la pregunta es la misma cuando la plantilla está completamente ocupada y facturando que cuando está pendiente de la incertidumbre de la asignación de un proyecto? ¿O cuando estás a punto de pagar un dineral en impuestos? ¿Y si hace cuatro días que el director del Banco Central Europeo anunció que vamos a tener una crisis más larga de lo esperado?


LA GESTIÓN DEL CONFLICTO
saber vivir en situaciones tensas


CONCLUSIÓN
Uno de los hechos que más me ha costado entender es que una persona, por muy lista que se crea, tiene un valor reducido. Necesita rodearse de un equipo de gente con la que esté a gusto compartiendo el camino.
Si no te sientes a gusto perteneciendo a un grupo, la autorealización es muy difícil de alcanzar.


CONTROL Y COMUNICACIÓN
Principio de Peter
Con el tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones. El trabajo es realizado por aquellos empleados que no han alcanzado todavía su nivel de incompetencia.


EL CONTROL: QUÉ, QUIÉN Y CUÁNDO
Hice un día el cálculo de cuántos bolígrafos y paquetes de folios consumía cada empleado al año. Salió un número escandaloso. ¡Éramos el proveedor de media comarca! Propuse a los empleados contabilizar los gastos de algunas partidas del año anterior y ofrecerles una bonificación directa del 15% de la reducción que se hiciera.


EJECUTAR Y CONTROLAR
Es posible que tengas que consentir que no todo se haga como tú quieres para que las cosas se hagan.


CONTROLAR Y COMUNICAR
lo que quería que le contase la próxima vez que fuera:
* Primero, a grandes rasgos, qué estáis haciendo en tecnología para que el negocio funcione mejor.
* Segundo, qué está funcionando mal y por qué podrían venir los responsables de otras áreas a quejarse de vosotros.
* Por último, qué estáis haciendo para que lo que vaya mal funcione bien, con eso para mí es suficiente.
No es lo mismo reportar a los responsables que a los subordinados, que a compañeros de otras áreas, que a clientes o proveedores.


COMUNICACIÓN VERTICAL
Los jefes soportan muy bien los problemas. Soportan muy mal las sorpresas. La comunicación crea diferencia entre un problema y una crisis.


COMUNICACIÓN HORIZONTAL
Un consejo: a partir de ahora, cuando veas a tus compañeros por la mañana, sólo diles cosas buenas de ellos y de la empresa e invítales a hacer lo mismo. Es posible que te acusen de pelota, pero también es posible que el ambiente de trabajo mejore.


Si criticas a una compañía, hazlo en contextos en que no te pueda perjudicar. Sólo deberías criticar a tu empresa ante tus compañeros de la misma empresa, área y categoría. E incluso ahí deberías medir muy bien tus palabras porque seguro que no hace ningún bien a nadie.


TENEMOS EL CORAZÓN EN LA IZQUIERDA Y EL BOLSILLO EN LA DERECHA
¿Quién tiene la culpa de que la profesión se degrade, el que te contrata poniendo por delante la tristemente célebre frase: “Aquí se trabaja de nueve a nueve", o el que no se levanta después de hacer su jornada y se marcha a casa? ¿No es también responsable el cliente final que exige la máxima funcionalidad a un precio irrisorio? ¿Y no será responsable el legislador que lo mismo lo sabe y lo consiente?


HAY QUE SER CONSERVADOR PARA PODER CAMBIAR DE AIRES
El que no se arriesga no gana ni aprende.


¿POR QUÉ EL OUTSOURCING MASIVO?
Perdidos en los sótanos y lejos del cliente, se crean demasiadas distancias entre las áreas técnicas y el dinero, o sea, los procesos que las compañías consideran más relevantes.


DONDE FUERES, HAZ LO QUE VIERES... O NO
En un momento determinado, decidió hacer lo que había hecho siempre, estudiar y practicar para adquirir las habilidades que le faltaban aunque ahora fuera en otras disciplinas: estudiar estrategia, economía, finanzas, jugar al pádel y golf, a catar un vino, etc.


LOS CAMBIOS DE EMPRESA
Ambiente: si no hay buen rollo, no apetece ir a trabajar. Al final, en las empresas se acaban creando grupos homogéneos: si la gente es buena y activa, se atrae gente buena y activa. Si tenemos a personal enquistado que no tiene más ganas que pasar las horas obligatorias para marchar a casa, el talento que caiga pronto saldrá volando a otro ambiente. Y se quedarán los dinosaurios.


CÓMO PREPARAR EL CURRÍCULO
"Hay gente que va a la guerra y parece que fue a por tabaco y gente que va por tabaco y parece que fue a la guerra". Recuerda que todo se puede contar de muchos modos.


ES MÁS FÁCIL DEMOSTRAR TU VALOR CON TANGIBLES
Las certificaciones no cabe duda de que garantizan que has dedicado un tiempo a estudiar sobre un tema. La lástima es que, en muchos casos, sólo demuestra que has aprendido a resolver los tests.
¿Cómo se han hecho ricos y famosos los más conocidos en el mundo de la informática? Supongo que haciendo cosas por la satisfacción de hacerlas, montando empresas, escribiendo libros, etc.


NUESTRA FORMACIÓN Y LA DE NUESTROS EQUIPOS
Crear una hoja de cálculo que plasme la formación del equipo y la deseada


TEN CUIDADO CON LO QUE DESEAS
¿Os creéis suficientemente inteligentes para convertiros en profesionales valorados, equilibrar la vida, aportar algo a la sociedad y disfrutar?


Conclusión

El objetivo de este artículo es nombrar MUY POR ENCIMA todo lo que podemos encontrar en el libro “Informática profesional. La reglas no escritas para triunfar en la empresa” de Roberto Canales, espero que este conjunto de citas os empujen a leer el libro y mejorar tanto en vuestra vida profesional como personal.

miércoles, 1 de febrero de 2017

20 tips for a stress-free life

1 .- Learn to relax
Look up information
Practice daily respiration techniques
2 .- Sleep well
8 hours per day
Not late
Practice relaxing activities before sleep (reading, listening to quite music)
3.- Avoid stimulants
Drugs
Coffee or similar
Tobaco and alcohol
4 .- Look for nice environment
Avoid stressing places
Try to make your environment as much relaxing as possible specially at job
5 .- Schedule it
Planning activities in advance with time to unexpected
This way avoid shocks and forgotten somes
6 .- Prioritize
Don't try to do everything
Day only has 24 hours
Learn to delegate
7.- Fix problems
Face problems, not avoid them
You will feel better when you see fix it
8 .- Make decisions
Follow a logic process
Set up the problem, look for possible solutions and choose the best one
Perfect solution doesn't exist
Don't dubt about your decisions
9 .- Never procastine
Doesn't matter problems that even exist
No overvalue change that everything go badly
10 .- Don't become complicated
Don't add new difficulties at your life
11 .- Do exercise
Practice sports regularly
Walk 30 minutes everyday helps to relax
12 .- Eat healthy
Mediterranean food
Take advantage of eat to unplug
13 .- Enjoy free time
Keep work in office
Enjoy your end weekends and  holiday
14 .- Improve social relationship
Take care of your people of your environment and let take care of yourself
15 .- Reduce the problem
Nobody is free of emotional problems
16 .- Forget public opinions
Be natural
17 .- Learn to say no
Be polite, but say no
18 .- Acept help
Lear to call and ask for help
19 .- No fear
List your fears and afford
Start with simples
20 .- Reward
Reconignize, congratulate and reward your progress
Never undervalue your milestones

This post is translation of a poster made by faes farma